ABC Slovenského HospodárstvaStavebníctvoStudne, septiky, žumpy
×

Studne, septiky, žumpy - Firmy (Slovenská republika)

DAN Slovakia, spol. s r.o.

Zaoberáme sa výrobou a predajom odpadných, odvetrávacích a technických rúr z PVC. Ponúkame výrobu LDPE potrubia na rozvod vody, studničných PVC rúr a strešných PVC žľabov.

Nitra 5,  Kraj: Nitriansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Ján Kondač STAVEBNO - MONTÁŽNY PODNIK

Výroba žump, strojný výkop na objednávku, dodávka a osadenie s dovozom.

Želiezovce,  Kraj: Nitriansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Alexander Mészáros - BOMES

Čistiarne odpadových vôd.

Matúškovo,  Kraj: Trnavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Domové čističky odpadových vôd, kontajnerové čističky, obecné čističky odpadových vôd, priemyselné čističky odpadových vôd, rekonštrukcie čističiek.

Mlynica,  Kraj: Prešovský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Peter Páleník AQUAPAL

Návrh, realizácia, posudzovanie existujúceho stavu, rekonštrukcie pri čistenie priemyselných odpadových vôd.

Veľké Zálužie,  Kraj: Nitriansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

GEOVRT s.r.o.

Vŕtanie studní vsakovacích i ako zdrojov pitnej vody, vŕtanie pilótov. Hydrogeologický, geologický, inžiniersko-geologický prieskum. Špeciálne zakladanie stavieb, sanácie zosuvov a nestabilných území. Predpínanie kotiev a stavebné práce.

Staré Mesto,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Penetra - RNDr. Ján Grech

Geologický, inžiniesrskogeologický a hydrogeologický prieskum, prieskum životného prostredia, vrtné práce, vŕtanie studní, čerpacie skúšky, hydrogeologické posudky pre malé ČOV, pilóty pre zakladanie stavieb, návrh ochranných pásiem vodných zdrojov.

Prešov 1,  Kraj: Prešovský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

IXANDER spol. s.r.o.

Stavební činnost

Bratislava 37,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Mravec Vlastimil

Všetky zemné práce strojom JCB.základy,vodovody,kanalizácie,el.a plyn. prípojky, kopanie studní do 6m atď.

Liptovský Mikuláš 1,  Kraj: Žilinský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Slavomír Masár

Zemné a výkopové práce (úprava terénu, výkop studní, demolační práce, rozbíjanie betónu), cestní nákladní doprava (doprava, rezanie asfaltu a betónu, vibračná doska s obsluhou, predaj a dovoz piesku).

Trenčín 1,  Kraj: Trenčiansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Plastchem s.r.o.

Výroba plastových vodomerných a kanalizačných šácht, žumpy, akumulačné nádrže,priemyselné nádrže, plastová výroba. Sanácia betonových nádrží. Výroba a montáž plastových bazénov s kompletnou dodávkou bazénového príslušenstva.

Košice 12,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

AQUA DRILLING s.r.o.

vrty, vŕtané studne, hĺbkové vrty, čerpadlá, čerpacie technológie pre vrty, hydrodynamické skúšky pre vrty

Bratislava 2,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

VKA Skovakia s.r.o. Žilina

Spoločnosť ponúka výrobu a dodávky odlučovačov ropných látok. Lapače tukov, čistiarne odpadových vôd. Čerpacie šachty z plastu a laminátu a betonu.

Žilina 8,  Kraj: Žilinský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Vrtanie studni

Firma sa zaoberá vrtaním a prehlbovaním studní s prečerpávaním vody do 30 metrov.

Trnava 2,  Kraj: Trnavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Mgr. Ivan Šebesta

Realizujeme - studňa-hydrogeologický vrt-vrt pre tepelné čerpadlo-hydrogeologický prieskum-až do hĺbky 250 m, hydrogeologický posudok, prieskum životného prostredia, monitorovací vrt, EIA, inžinierskogeologický prieskum, ložiskový geologický prieskum

Vrakuňa,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...