ABC Slovenského HospodárstvaSlužbyMetrológia a revízia
×

Metrológia a revízia - Firmy

AQUAFIND - Ivan Smutný

Vyhľadávanie porúch - únikov vody elektroakustickým a korelačným meracím zariadením, vytyčovanie trás rozvodov, rekonštrukcia - výstavba vodovodov bezvýkopovou technológiou.

SRMi s.r.o.

Kalibrácia meradiel dĺžky, hmotnosti, teploty,tlaku,el. veličín; merania veličín:teplota,tlak,jednosm. el. napätie, jednosm. el. prúd v laboratóriu a namieste.
Výroba,montáž,oprava,údržba zariadení merania a regulácie el. zariadení bez obm. napätia.

Žiar nad Hronom,  Kraj: Banskobystrický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

DEFEKTOSPOL SK s.r.o.

Hlavnou činnosťou spoločnosti pri vzniku boli defektoskopické práce, oprava tlakových nádob a revízie tlakových nádob.

Bratislava 3,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

DHI SLOVAKIA, s.r.o.

Zabezpečujeme výskum, vývoj a aplikáciu najmodernejších technológií a riešení pre vodné hospodárstvo.

Bratislava 3,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Elektromontáže POGA s.r.o.

Ponúkame komplexné služby v oblasti elektroinštalácií na objektoch bytovej a občianskej vybavenosti, kotolní, trafostaníc, priemyselných a tiež zdravotníckych stavbách - elektroinštalačné práce, slaboprúdové a silnoprúdové inštalácie, montáž bleskozvodov, inteligentné inštalácie, revízie, servis, údržba a rekonštrukcie.

Bratislava 5,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

AUREKA s.r.o.

Činnosť našej spoločnosti je zameraná na správu a prevádzku domov. Máme viac ako 20 ročné skúsenosti so správou bytových domov aj firemných objektov, vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť kompletný servis na profesionálnej úrovni, a to nielen v oblasti správy domov, ale aj v oblasti účtovníctva. Zabezpečujeme spracovanie jednoduchého i podvojného účtovníctva, daňové, ekonomické a finančné poradenstvo.

Bratislava 42,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

ARUTAS s.r.o.

Elektro - voda - plyn - kúrenie. Montáže, opravy, revízie, záručný a pozáručný servis s predajom plynových a elektrických spotrebičov doplnený o náhradné diely a doplnky.

Modra,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

PURE s.r.o.

Odborné skúšky a prehliadky (revízie) plynových zariadení v celom rozsahu pre médiá zemný plyn, propán, bután, chlór, kyslík. Školenie osôb na obsluhu, opravy a revíznych technikov plynových zariadení. Vypracujeme miestny prevádzkový poriadok PZ.

Banská Bystrica 11,  Kraj: Banskobystrický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Nexus Plus s.r.o.

Vibrodiagnostika, dynamické vyvažovanie rotorov, nastavenia súosovosti spojyky, termovízia budov, elektrických rozvádzačov, meranie hrúbky ultrazvukom

Dunajská Streda,  Kraj: Trnavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

CR - DAT s.r.o.

Akreditované kalibračné laboratórium. Kalibrácia súradnicových meracích strojov. Predaj súradnicových meracích prístrojov. Modernizácia meracích prístrojov.

Rastislav Hudák

Zaoberáme sa odbornými prehliadkami a skúškami elektrických zariadení bez obmedzenia napätia, triedy - A a B, vrátane bleskozvodov. Vykonávame elektroinštalačné práce, vyrábame rozvádzače.

Nižná Polianka,  Kraj: Prešovský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Alfa-ferum-BOZP, PO - Ing. Ján Vaňo

BOZP, revízie kotlov, revízie tlakových nádob, školenia BOZP, PO

Nitrian.Hrnčiarovce,  Kraj: Nitriansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Žemba Jozef

Opravy lyžiarskych vlekov, montáže, školenia pre obsluhu vleku, odborné prehliadky, poradenstvo, dodávky a splety oceľových lán a dodávka náhradných dielov na lyžiarske vleky.

Poprad,  Kraj: Prešovský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Krajčovič Luboš

Stavebné elektrikárske činnosti :
- silnoprúd, slaboprúd,
- domové, bytové, priemyselné, občianske, stavebné prípojky
- revízne správy, odstraňovanie nedostatkov z nich vyplývajúcich
- bleskozvody

Sadrokartónové systémy, kazetové podhľady

Trnava 1,  Kraj: Trnavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

UNISTAV HSV spol. s r.o.

Stavebná činnosť-stavby všetkých druhov,priemyselné,polyfunkčné a bytové objekty. Termodiagnostika objektov špičkovou kamerou FLIR ThermaCAMB4000.Výsledné termografy vo forme protokolu,s popísaním závad aj s pravdepodob. príčinou vzniku.

Košice 23,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...