ABC Slovenského HospodárstvaEkológia a odpadyZber, likvidácia a triedenie odpadov
×

Zber, likvidácia a triedenie odpadov - Firmy

Commerce, a.s.

Bratislava - 37,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

FH - HOTIS s.r.o.

Služby v oblasti v oblasti odpadového hospodárstva.

Pezinok 1,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

FIAM s.r.o.

Výroba toaletného papiera, hygienických potrieb. Výroba čistiacich a pracích prostriedkov. Výroba fóliových obalov, tašiek a vriec, potlač. Zber a zhodnocovanie plastov

Prešov 6,  Kraj: Prešovský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

.A.S.A. SLOVENSKO, spol. s.r.o.

.A.S.A. na Slovensku poskytuje široké spektrum riešení nakladania s odpadmi pre obce a mestá, priemyselných, komerčných a obchodných zákazníkov ako aj pre logistické centrá a pre domácnosti a živnostníkov.

Zohor,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

DONO, spol. s r.o.

Nakladanie s odpadmi:
-zneškodňovanie odpadov vrátane nebezpečných
-preprava odpadu, sute, suť*
-prenájom kontajnerov
Výkup:
-železný šrot, kovový odpad
-farebné kovy
Likvidácia starých technologických zariadení:
Autodoprava:
-nákladná prepr

Košice 11,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

AVIN, s.r.o.

Výroba závesných spájacích zariadení pre nákladné vozidlá triedy N1, N2, N3.

Michalovce,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

ENVIRONCENTRUM, s.r.o.

Dekontaminácia, sanácia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie odpadov, recyklácia stavebných odpadov

Košice 1,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

AT CONSULT spol. s.r.o.

Životné prostredie, odpady, voda, IPKZ. Faktory pracovného prostredia (chemické, biologické, hluk). Prevádzkové poriadky, posudky, kategorizácia prác. Vzdelávanie – semináre: odborné; manažérske, obchodné, komunikačné; teambuilding.

Hviezdoslavov,  Kraj: Trnavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

ARGUSS, s.r.o.

ARGUSS s.r.o. Bratislava, sa už od roku 1994 profesionálne zaoberá nakladaním s odpadmi v rozsahu katalógu odpadov ustanovenom vyhl.č.284/2001 Z.z.

Bratislava 1,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

OLO, a.s.

Zaoberáme sa odvozom a likvidáciou odpadu.

Bratislava 2,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Ekologické služby, s.r.o.

Čistiarenský komplex odpadových vôd, skládky pre ostatný a nebezpečný odpad.

Strážske,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

V.O.D.S. a.s.

Predaj gumového granulátu a certifikovaných gumových rohoží - dopadových plôch pre detské ihriská. Odber a likvidácia použitých pneumatík v rámci celého Slovenska.

Košice 1,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

ALFAFIN, s.r.o.

Výkup, triedenie, spracovanie a zhodnocovanie odpadov kovov a oceľového šrotu.

Bratislava 1,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

PATEX & Co, spol. s r.o.

Ekologická likvidácia papiera z tlačiarní a likvidáciou a skartovaním archívov a rôznej dokumentácie.

Bratislava 1,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...