ABC Slovenského HospodárstvaEkológia a odpadySkládky a sutiny
×

Skládky a sutiny - Firmy

.A.S.A. SLOVENSKO, spol. s.r.o.

.A.S.A. na Slovensku poskytuje široké spektrum riešení nakladania s odpadmi pre obce a mestá, priemyselných, komerčných a obchodných zákazníkov ako aj pre logistické centrá a pre domácnosti a živnostníkov.

Zohor,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Ekologické služby, s.r.o.

Čistiarenský komplex odpadových vôd, skládky pre ostatný a nebezpečný odpad.

Strážske,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

PURA, spol. s r.o.

Preprava a likvidácia odpadu, sanácie, legislatívny servis, výkopové práce, azbest (demontáž a likvidácia), odlesňovanie/terénne úpravy.

Dunajská Streda,  Kraj: Trnavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Čistá obec, s. r. o.

Preprava a likvidácia odpadu, sanácie, legislatívny servis, výkopové práce, azbest (demontáž a likvidácia), odlesňovanie/terénne úpravy.

Bratislava 42,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

INVEST SERVIS, s.r.o.

Čistenie a revízie skladovacích nádrží na ropné látky. Sanácia starých environmentálnych záťaží.

Lúčnica nad Žitavou,  Kraj: Nitriansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

ELKAPO s.r.o.

Skládkovanie odpadov: - stavebný odpad - zemina, hlušina - úlomky betónu. Doprava, preprava a zabezpečenie uloženia odpadových materiálov.

Nitra 1,  Kraj: Nitriansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Tobsta, s.r.o.

Odvoz a likvidácia odpadu, dovoz sypkých materiálov, zemné práce

Bratislava 2,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Marot, s.r.o.

Odvoz a likvidácia odpadov veľkokapacitnými kontajnermi na skládky. Dovoz štrku, piesku, zeminy.

Bratislava 42,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Ecomat, s.r.o.

Nákup, výkup, zber a preprava železného a neželezného kovového odpadu.

Bratislava 3,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Vassal Eko, s.r.o.

Recyklácia a zhodnocovanie stavebných odpadov. Predaj recyklovaného materiálu.

Bratislava 214,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

HK Company, s. r. o.

Dovoz a odvoz kontajnerov určených na prevoz odpadu, štrku, piesku, zeme a stavebného materiálu.

Bratislava 36,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...