ABC Slovenského HospodárstvaEkológia a odpadyRozbor vody a pôdy
×

Rozbor vody a pôdy - Firmy

Commerce, a.s.

Bratislava - 37,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

AQUASECO s.r.o.

Rozbory vzoriek pitných vôd a odpadových vôd z DČOV.
Dodávky domových čistiarní odpadových vôd, projektové a inžinierske práce - ČOV a kanalizácie,základné geodetické práce.

Ivanka pri Dunaji,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

AQUAFLOT spol. s r.o.

Čistiarne a úpravne vody, plastové nádrže, potrubné systémy, čerpadla, pumpy

Nitra 5,  Kraj: Nitriansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

GEOVRT s.r.o.

Vŕtanie studní vsakovacích i ako zdrojov pitnej vody, vŕtanie pilótov. Hydrogeologický, geologický, inžiniersko-geologický prieskum. Špeciálne zakladanie stavieb, sanácie zosuvov a nestabilných území. Predpínanie kotiev a stavebné práce.

Staré Mesto,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Penetra - RNDr. Ján Grech

Geologický, inžiniesrskogeologický a hydrogeologický prieskum, prieskum životného prostredia, vrtné práce, vŕtanie studní, čerpacie skúšky, hydrogeologické posudky pre malé ČOV, pilóty pre zakladanie stavieb, návrh ochranných pásiem vodných zdrojov.

Prešov 1,  Kraj: Prešovský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Aquifer, s.r.o.

Geologické a prieskumné práce sanácie podzemných vôd a zemín, rizikové analýzy.

Bratislava 49,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

EKOL a N, spol. s r.o.

Dekontaminácia zemín, kalov a látok znečistených ropnými látkami

Žirany,  Kraj: Nitriansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

INVEST SERVIS, s.r.o.

Čistenie a revízie skladovacích nádrží na ropné látky. Sanácia starých environmentálnych záťaží.

Lúčnica nad Žitavou,  Kraj: Nitriansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

ENVitech, s.r.o

Akreditované meranie kvality ovzdušia. Ponúka dodávku meracích laboratórií, realizáciu varovných systémov, dodávku a montáž meracích prístrojov ovzdušia, rozbor kvality vzduchu pomocou špičkových analyzátorov a snímačov

Trenčín 1,  Kraj: Trenčiansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Geosta,s.r.o.

Geologický prieskum

Považské Podhradie,  Kraj: Trenčiansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

ENVIGEO, a.s.

Geologické práce Životné prostredie Stavebná činnosť

Rudlová,  Kraj: Banskobystrický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

HES - COMGEO spol. s r.o.

Geologická firma so zameraním na hydrogeológiu, geofyziku a životné prostredie. Prieskumy a sanácie kontaminovaných lokalít a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia.

Banská Bystrica,  Kraj: Banskobystrický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

ITES Vranov, s.r.o.

Ponuka laboratórneho nábytku - sklo, laboratórne pomôcky

Vranov nad Topľou 1,  Kraj: Prešovský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

LABEKO s.r.o.

Analýzy vôd, odpadov, zemín, pracovného ovzdušia, obalov, hračiek a posudky.

Piešťany,  Kraj: Trnavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

EKOJET,s.r.o.

Hodnotenie vplyvov činnosti na životné prostredie, EIA, hodnotenie stavu životného prostredia, audity životného prostredia, monitoring a GIS, ekologické plánovanie krajiny.

Bratislava 4,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...