ABC Slovenského HospodárstvaEkológia a odpady
×

Ekológia a odpady - Firmy (Trenčín)

JMP s.r.o.

Vybavenie kúpelen a toalet.

Trenčín 1,  Kraj: Trenčiansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

EURORECYCLING, s.r.o.

Adamovské Kochanovce,  Kraj: Trenčiansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

ENVISTORE group s.r.o.

ENVISTORE group s.r.o. sa zaoberá predajom domových čistiarní odpadových vôd typ SBR, plastových kanalizačných, domových, prečerpávacích a vodomerných šácht, kontajnerov na zber triedeného odpadu, nádrží na vodu a plastových cestných zábran.

Trenčín,  Kraj: Trenčiansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

ČAĎU recycling s.r.o.

firma zaoberajúca sa komplexnou likvidáciou zastaraných a vyradených strojných a technologických zariadení, prípadne prevádzok. Zber, triedenie, úprava a odvoz
odpadu. recyklácia kovového odpadu ako aj skla, papiera...

Svinná,  Kraj: Trenčiansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

ZETR SK, s.r.o.

čistenie a úprava vody

Drietoma,  Kraj: Trenčiansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

ENVitech, s.r.o

Akreditované meranie kvality ovzdušia. Ponúka dodávku meracích laboratórií, realizáciu varovných systémov, dodávku a montáž meracích prístrojov ovzdušia, rozbor kvality vzduchu pomocou špičkových analyzátorov a snímačov

Trenčín 1,  Kraj: Trenčiansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Holmanová Elena

Čistiace služby, Fyzikálna a chemická kontrola odpadovej vody, Kontrola čistenia odpadovej vody, Chemické rozbory vody

Trenčín 1,  Kraj: Trenčiansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

ISG | DRS, spol. s r.o.

dentálne odpady a ostatné zdravotnícke odpady

Trenčín,  Kraj: Trenčiansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

AEE-URAP spol. s r.o.

Energetická a ekologická agentúra.
Dodávka, montáž:
- meracie prístroje na teplo a prietok, meranie a regulácia, MaR
Služby:
- meranie emisií škodlivín z energetických zariadení
- projekčná činnosť, analytická činnosť v oblasti energetických zar

Trenčín,  Kraj: Trenčiansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

INTA, s.r.o.

recyklácia druhotných surovin,rastlinných olejov,zber výkup a likvidácia použitých rastlinných olejov a tukov

Istebník,  Kraj: Trenčiansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Jozef Hujo

Predaj rezervných osmóz. Úprava pitnej a úžitkovej vody.

Trenčín,  Kraj: Trenčiansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Marius Pedersen, a. s.

Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi.

Trenčín,  Kraj: Trenčiansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

EKO LOG, s. r. o.

podnikanie v oblasti nakladania s nebez. odpadom,starostlivosť o zeleň, parkové a sadovnícke práce ,podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

Istebník,  Kraj: Trenčiansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Ekoprogres - výrobné družstvo

čistenie komunálnych, priemyslených odpadových vôd,Technológia čistenia a konštrukčné riešenie biologických reaktorov

Istebník,  Kraj: Trenčiansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...