ABC Slovenského HospodárstvaEkológia a odpady
×

Ekológia a odpady - Firmy (Košický)

DONO, spol. s r.o.

Nakladanie s odpadmi:
-zneškodňovanie odpadov vrátane nebezpečných
-preprava odpadu, sute, suť*
-prenájom kontajnerov
Výkup:
-železný šrot, kovový odpad
-farebné kovy
Likvidácia starých technologických zariadení:
Autodoprava:
-nákladná prepr

Košice 11,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

AVIN, s.r.o.

Výroba závesných spájacích zariadení pre nákladné vozidlá triedy N1, N2, N3.

Michalovce,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

ENVIRONCENTRUM, s.r.o.

Dekontaminácia, sanácia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie odpadov, recyklácia stavebných odpadov

Košice 1,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Edgar MERTENS

Úprava vody-magnetická úprava SuperMAG-ochrana zariadení pred vodným kameňom.
-chemická úprava - zmäkčenie, odželeznenie...
-filtre-na mechanické nečistoty,dusičnany, chlór...
-reverzné osmózy-konečná doúprava vody

Michalovce,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Ekologické služby, s.r.o.

Čistiarenský komplex odpadových vôd, skládky pre ostatný a nebezpečný odpad.

Strážske,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

V.O.D.S. a.s.

Predaj gumového granulátu a certifikovaných gumových rohoží - dopadových plôch pre detské ihriská. Odber a likvidácia použitých pneumatík v rámci celého Slovenska.

Košice 1,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

AQUA-LIVE, s.r.o.

Filtrácia a úprava vody. Zmäkčovanie vody, odstraňovanie železa a mangánu, mechanické filtre, odstraňovanie dusičnanov, dávkovacie čerpadlá, UV lampy, demineralizácia vody. Zabezpečovanie pitného režimu. Čističky odpadových vôd.

Košice 1,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Aquatech s.r.o.

Projektovanie vodohospodárskych stavieb - vodovody, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd, úpravne pitných a priemyselných vôd.

Košice 11,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Eko Spektrum, s.r.o.

skúšky tesnosti, hydroizolácie stavieb, čistenie nádrží, likvidácia nebezpečných odpadov, vložkovanie nádrží, rekonštrukcie nádrží na PHM, servis výdajných stojanov na PHM, plavecké bazény, zváranie plastov a fólií, výroba PP nádrží a žúmp

Košice 1,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

GEOVRT s.r.o.

Vŕtanie studní vsakovacích i ako zdrojov pitnej vody, vŕtanie pilótov. Hydrogeologický, geologický, inžiniersko-geologický prieskum. Špeciálne zakladanie stavieb, sanácie zosuvov a nestabilných území. Predpínanie kotiev a stavebné práce.

Staré Mesto,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Artera s.r.o.

bezplatný zber a odvoz elektroodpadu

Barca,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

SCORP TRADE s.r.o.

-Zemné práce,výstavba splaškových kanalizácií
-štrkopiesky
-výkup a spracovanie kovového odpadu

Sobrance,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

ODPAD-SERVIS

Komplexné služby v odpadovom hospodárstve.Zabezpečenie zneškodnenia nebezpečných odpadov,vypracovanie potrebnej dokumentácie k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi,havarijný plán,identifikačné listy,pod. Nakladanie s odpadmi kategórie ostatný odpad.

Harichovce,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

ROPEKO s.r.o.

Čistenie a opravy skladovacích nádrží od PHM, olejov, tukov a mazív.

Košice 13,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...