ABC Slovenského HospodárstvaEkológia a odpady
×

Ekológia a odpady - Firmy

Aquatech s.r.o.

Projektovanie vodohospodárskych stavieb - vodovody, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd, úpravne pitných a priemyselných vôd.

Košice 11,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

VOITH Industrial Services, s.r.o.

Komplexné služby v oblasti správy a údržby budov, zariadení, čistenie priemyselných a administratívnych priestorov.

Bratislava 42,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

AQUAFLOT spol. s r.o.

Čistiarne a úpravne vody, plastové nádrže, potrubné systémy, čerpadla, pumpy

Nitra 5,  Kraj: Nitriansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Knappek Miroslav, Ing. EKROM

Čistiarne odpadových vôd,Čerpacie stanice

Budatín,  Kraj: Žilinský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

SENEX, s.r.o.

Výroba a dodávka ČOV, poradenské a konzultačné služby v oblasti životného prostredia

Šamorín,  Kraj: Trnavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

ACTIVITY, spol. s r.o.

Letná a zimná údržba komunikácii, zakladanie a údržba zelene.

Bratislava 59,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Eko Spektrum, s.r.o.

skúšky tesnosti, hydroizolácie stavieb, čistenie nádrží, likvidácia nebezpečných odpadov, vložkovanie nádrží, rekonštrukcie nádrží na PHM, servis výdajných stojanov na PHM, plavecké bazény, zváranie plastov a fólií, výroba PP nádrží a žúmp

Košice 1,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

EKOway s.r.o.

Environmentálna likvidácia archívov

Bratislava 214,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

GEOVRT s.r.o.

Vŕtanie studní vsakovacích i ako zdrojov pitnej vody, vŕtanie pilótov. Hydrogeologický, geologický, inžiniersko-geologický prieskum. Špeciálne zakladanie stavieb, sanácie zosuvov a nestabilných území. Predpínanie kotiev a stavebné práce.

Staré Mesto,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Penetra - RNDr. Ján Grech

Geologický, inžiniesrskogeologický a hydrogeologický prieskum, prieskum životného prostredia, vrtné práce, vŕtanie studní, čerpacie skúšky, hydrogeologické posudky pre malé ČOV, pilóty pre zakladanie stavieb, návrh ochranných pásiem vodných zdrojov.

Prešov 1,  Kraj: Prešovský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

PÖTTINGER STROJE, s.r.o.

Výrobca mobilných a stacionárnych lisovacích kontajnerov.
Využitie v OH pri zhutňovaní odpadov ako papier,kartón,fólia,plasty,komunálny odpad,drevo.

Bánovce nad Bebravou 1,  Kraj: Trenčiansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

HAS centrum, s.r.o.

Ochrana pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, odpadového hospodárstva

Prievidza,  Kraj: Trenčiansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

RECYPLAST SK, s.r.o.

Recyklácia plastového a nekovového odpadu a zvyškov, spracovanie plastických hmôt.

Močenok,  Kraj: Nitriansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

AQUA - AUREA Krajč Peter, PaedDr.

Zaoberáme sa predajom vodných filtračných zariadení. Vždy čerstvá, chutná a zdravá vody priamo z vodovodného kohútika.
Filtračné zariadenia od svetového výrobcu filtrov Aquafilter USA.

Prešov 1,  Kraj: Prešovský
Štát: sk Slovenská republika Viac...