ABC Slovenského HospodárstvaEkológia a odpadyLikvidácia nebezpečných látok a chemikálií
×

Likvidácia nebezpečných látok a chemikálií - Firmy

.A.S.A. SLOVENSKO, spol. s.r.o.

.A.S.A. na Slovensku poskytuje široké spektrum riešení nakladania s odpadmi pre obce a mestá, priemyselných, komerčných a obchodných zákazníkov ako aj pre logistické centrá a pre domácnosti a živnostníkov.

Zohor,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

ENVIRONCENTRUM, s.r.o.

Dekontaminácia, sanácia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie odpadov, recyklácia stavebných odpadov

Košice 1,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

ARGUSS, s.r.o.

ARGUSS s.r.o. Bratislava, sa už od roku 1994 profesionálne zaoberá nakladaním s odpadmi v rozsahu katalógu odpadov ustanovenom vyhl.č.284/2001 Z.z.

Bratislava 1,  Kraj: Bratislavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Eko Spektrum, s.r.o.

skúšky tesnosti, hydroizolácie stavieb, čistenie nádrží, likvidácia nebezpečných odpadov, vložkovanie nádrží, rekonštrukcie nádrží na PHM, servis výdajných stojanov na PHM, plavecké bazény, zváranie plastov a fólií, výroba PP nádrží a žúmp

Košice 1,  Kraj: Košický
Štát: sk Slovenská republika Viac...

JEVEL s.r.o.

likvidacia azbestu, výškové práce

Poprad,  Kraj: Prešovský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

Peter Sykora

nakladanie s klasickýmy a nebezpečnými odpadmi

Zlaté Klasy,  Kraj: Trnavský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

ENVIROLIVE, s.r.o.

Inžinierska a poradenská činnosť v oblasti životného prostredia, sprostredkovanie vývozu odpadu.

Žilina,  Kraj: Žilinský
Štát: sk Slovenská republika Viac...

FEREX, s.r.o.

Výroba a predaj kontajnerov na odpad - kontajnery na separovaný odpad, veľkokapacitné kontajnery a sudy.

Nitra,  Kraj: Nitriansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

NOPS spol. s r.o.

Vývoj, výroba a predaj čistiacej techniky - odlučovače ropných látok, lapače tukov, predaj ekologických havarijných prostriedkov, výroba snežných diel

Nitra,  Kraj: Nitriansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

EKO-KOV - Sťahel Stanislav

Zber a likvidácia odpadových vôd a domového odpadu,Suchozemská nákladná doprava

Jarok,  Kraj: Nitriansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

AEE-URAP spol. s r.o.

Energetická a ekologická agentúra.
Dodávka, montáž:
- meracie prístroje na teplo a prietok, meranie a regulácia, MaR
Služby:
- meranie emisií škodlivín z energetických zariadení
- projekčná činnosť, analytická činnosť v oblasti energetických zar

Trenčín,  Kraj: Trenčiansky
Štát: sk Slovenská republika Viac...

ENVIRON SERVIS s.r.o.

Hermetizácia a rekuperácia chemických látok.Komplexná výstavba veľkokapacitných nádrží.

Vranov nad Topľou 3,  Kraj: Prešovský
Štát: sk Slovenská republika Viac...